آلودگی اتمسفریک

بهداشت هوا يك مسئله مهم زيست محيطي بوده و آلودگي هوا به يك منطقه خاصی از کره زمین اختصاص نداشته زيرا جو زمين در منطقه بيوسفر(تروپوسفر) دائماً در حال اختلاط بوده و چنان سريع مي چرخد كه به راحتي آلودگيها از نقطه ای به نقطه دیگرمنتقل مي شوند.

تمامی پديده های مخرب زندگی مدرن امروزی نظیرگرم شدن كره زمين، تخريب لايه ازن، ريزش بارانهاي اسيدي، تغييرات شديد اقليمي و بسياري عوارض ديگر ناشی از ورود آلودگيها به اتمسفر می باشد كه حيات موجودات را بيش از پيش تهديد مي كند.

در دهه های اخير با توجه به شناخت بيشتر جنبه ها و اثرات سوء آلودگی هوا بر انسان ، گیاهان، جانوران، سازه ها و تجهيزات و… ، درک و توجه عميق تری نسبت به اين موضوع صورت گرفته و اين مسئله موجب توجه بيشتر بخش صنعت و توليد در راستای پرداختن به رفع اين معضلات شده است.
این شرکت آماده ارائه خدمات ذیل جهت کاهش ورفع آلودگی هوا در صنایع مختلف می باشد:

  • مطالعات كمي و كيفي در خصوص وضعيت آلاينده هاي اتمسفريك صنايع و ارائه راهكارهاي كاهش آن.
  • مدلینگ انتشار آلاینده های اتمسفریک از منابع نقطه ای و غیر نقطه ای
  • انجام پروژه های مرتبط با مدیریت آلاینده های اتمسفریک و ارائه راه حلهای مهندسی
  • طراحی، تدارکات، ساخت و راه اندازی انواع سیستمهای کنترل آلودگی هوا نظیر: انواع سیکلونها، اسکرابرها، بگ فیلتر و….
  • اندازه گيری کمی و کیفی گازها و ذرات خروجی از کانال يا دودکش
  • اندازه گيری گازها و ذرات معلق محيطی