آموزش های HSE

پر واضح است كه امروزه آموزش يكي از اركان اصلي تحقق اهداف و برنامه هاي يك سازمان مي باشد بگونه اي كه افراد يك سازمان بدون داشتن آگاهي و اطلاعات كافي از جنبه هاي علمي و عملي مرتبط با فعاليتهاي خود و به روز نگهداري اين اطلاعات، نمي توانند براي سازمان خود اثر بخش و كارآمد باشند.

يكي از مهمترين اهداف و رسالت شركت پتروسازآب در راستای ارتقاء توان فنی و نیز ترويج فرهنگ           زيست محيطي و ارتقاء دانش بهداشت، ايمني و محيط زيست در بين پرسنل شاغل در صنایع و شرکتهای خدماتی، برگزاری دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت وهمچنین بر گزاری کارگاههای تخصصی در کلیه موضوعات فنی و مهندسی و نیز HSE می باشد كه ذيلاً به اهم اين دوره ها اشاره شده است.

 • برگزاری انواع دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت و کارگاههای آموزشی تخصصی در زمینه های: پروسس و انرژی، سیویل، مکانیک و پایپینگ، برق و ابزاردقیق
 • آموزش تخصصي ایمنی، بهداشت و محيط زيست براي رده هاي مختلف كاركنان صنايع و سازمانها
 • آموزش عمومي HSE براي رده هاي مختلف كاركنان صنايع و سازمانها
 • آموزش عمومي HSE براي خانواده هاي پرسنل ( در گروه هاي سني مختلف)
 • آموزشهای تخصصي HSE براي رده هاي شغلي مختلف با توجه به جنبه ها و آثار مرتب با آن مشاغل.
 • آموزش مفاهيم و الزامات سيستم مديريت زيست محيطي براي كاركنان
 • آموزش آشنايي با MSDS موادشيميايي(Material Safety Data Sheet ) براي پرسنل
 • آموزش شناسايي و ارزيابي جنبه ها و آثار HSE حاصل از فعاليت ها يا محصولات يا خدمات يك سازمان به كاركنان.
 • تشكيل دوره ها و كارگاههاي آموزش عمومي و يا تخصصي در هر يك از زمينه هاي :
 • نحوه نمونه برداري و آزمايشات آلاينده هاي آب و هوا
 • پايش محلهاي دفن مواد زائد خطرناك
 • مديريت تصفيه آب و فاضلابها
 • و ديگر آموزشها مرتبط ( بر اساس اعلام نياز سازمانها)