اهم پروژه های خاتمه یافته شرکت پتروسازآب

ردیف

نام پروژه

نوع

کارفرما

وضعیت

توضیحات

1 مشاوره، تهیه و ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)  طرح LABS PS پتروشیمی بیستون خاتمه قرارداد دست اول
2 جمع آوری ضایعات صنعتی و غیر صنعتی و انتقال ضایعات به سلویج و خارج از مجتمع APC پتروشیمی اروند خاتمه قرارداد دست اول
3 مجری دوره های جانشین پروری مدیران HSE هولدینگ خلیج فارس T ره آوران فنون پتروشیمی خاتمه قرارداد دست اول
4 مهندسی و تامین فیلتر هوزینگ سیستم تصفیه آب EP نیروگاه شهید رجایی خاتمه قرارداد دست اول
5 مشاوره، تهیه و ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)  طرح افزایش ظرفیت واحد PBR دوم PS پتروشیمی تخت جمشید خاتمه قرارداد دست اول
6 طراحی، تهیه متریال، ساخت و راه‌اندازی CPIبتنی در محوطه ترمینال متمرکز بارگیری واحد CF EPC پتروشیمی فرآورش خاتمه قرارداد دست اول
7 بازرسی و مدیریت پسماندهای پتروشیمی اروند توسط بازرس معتمد محیط زیست (سال دوم) APC پتروشیمی اروند خاتمه قرارداد دست اول
8 عملیات لایروبی بیش از 15000 متر مربع از خور جعفری و ساخت بسترهای لجن خشک کن و حمل و بارگیری لجنها PC پتروشیمی اروند خاتمه قرارداد دست اول
9 بازرسی و مدیریت پسماندهای پتروشیمی اروند توسط بازرس معتمد محیط زیست APC پتروشیمی اروند خاتمه قرارداد دست اول
10 عملیات لایروبی کانال شمال شرقی و بخشهایی از خور جعفری PC پتروشیمی اروند خاتمه قرارداد دست اول
11 جابجایی تاورمانیتور آتشنشانی اسکله P3 PC پایانه ها و مخازن پتروشیمی خاتمه قرارداد دست اول
12 برگزاری دوره آموزشی پسماندها ویژه و خطرناک در آلمان-اتریش T ره آوران فنون پتروشیمی خاتمه قرارداد دست اول
13 ساخت پلتفرم جهت ولوهای زیر اسکله رازی PC پایانه ها و مخازن پتروشیمی خاتمه قرارداد دست اول
14 : طرح شناسایی آلودگی های زیست محیطی و تدوین فلودیاگرام PS&E پتروشیمی تخت جمشید خاتمه قرارداد دست اول
15 انجام خدمات مدیریت پساب، مدیریت آلاینده های اتمسفریک و آموزش عمومی محیط زیست جهت کارکنان (بیش از 800 نفر) FS&T&E پتروشیمی اروند خاتمه قرارداد دست اول
16 مطالعات طرح استحصال بيوگازهاي خروجي از محل دفن قديمي پسماندهاي شهر

اهواز

E سازمان مدیریت پسماند اهواز خاتمه قرارداد دست اول
17 طراحی، تدارکات و اجرای سیستم پیش تصفیه کانال 2SSC شرکت پتروشیمی  فن آوران EPC پتروشیمی  فن آوران خاتمه قرارداد دست اول
18 طراحی، تدارکات، ساخت و راه اندازی پایلوت چند منظوره تصفیه فاضلاب  پتروشیمی فجر EPC پتروشیمی فجر خاتمه قرارداد دست اول
19 بهره برداری از سیستم کوره دوگانه سوز پسماندهای صنعتی C پتروشیمی فجر خاتمه همکار در پروژه

 

20 ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی فاضلاب صنعتی مجتمع پتروشیمی رازی E پتروشیمی رازی خاتمه قرارداد دست اول
21 آموزش عمومی محیط زیست برای  کارکنان پتروشیمی  بندرامام ( بیش از 3300

نفر)

T ره آوران فنون پتروشیمی خاتمه قرارداد دست اول
22 مدیریت پسماند شرکت جوجه ماهی آسیا FS&E جوجه ماهی آسیا خاتمه قرارداد دست اول
23 طراحی، تدارکات و ساخت کوره دوگانه سوز پسماندهای صنعتی شرکت پتروشیمی فجر EPC پتروشیمی فجر خاتمه همکار در پروژه
24 اصلاح و بازسازی حوضچه پساب واحد HD پتروشیمی بسپاران EPC پتروشیمی

بسپاران

خاتمه پیمانکار دست دوم
25 انجام مطالعات مفهومی،طراحی پایه و تفصیلی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت پتروشیمی بندر امام E پتروشیمی بندر امام خاتمه قرارداد دست اول
26 شناسایی و بررسی وضعیت سپتیک تانکهای موجود در سطح مجتمع پتروشیمی بندر امام  ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء عملکرد آنها FS&E پتروشیمی بندرامام خاتمه قرارداد دست اول
27 مدیریت پساب مجتمع پتروشیمی فن آوران- مطالعات مفهومی FS&E پتروشیمی فن آوران خاتمه قرارداد دست اول
28 مدیریت پسماند  مجتمع پتروشیمی فن آوران- مطالعات مفهومی FS&E پتروشیمی فن آوران خاتمه قرارداد دست اول
29 انجام خدمات آموزش عمومی محیط زیست برای کارکنان پتروشیمی  فن آوران (بیش از 700 نفر) T پتروشیمی فن آوران خاتمه قرارداد دست اول
30 ساخت پایلوت سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی واحد کاغذ سازی بمنظور بهینه سازی پارامترهای طراحی و بهره برداری E افرنگ نور خاتمه قرارداد دست اول
31 مدیریت پساب مجتمع پتروشیمی رازی FS&E پتروشیمی رازی خاتمه پیمانکار دست دوم
32 انجام خدمات آموزش عمومی محیط زیست برای کارکنان پتروشیمی رازی (بیش از 800 نفر) T پتروشیمی رازی خاتمه همکار در پروژه
33 طراحی، تدارکات و ساخت سیستم تصفیه فاضلاب مرکزجراحی حضرت رسول(ص) ماهشهر EPC برزویه طب ماهشهر خاتمه قرارداد دست اول
34 انجام مطالعات مفهومی،طراحی پایه و تفصیلی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت کاغذ سازی افرنگ نور و نظارت بر مراحل خرید و نصب تجهیزات و راه

اندازی سیستم

FS&E افرنگ نور خاتمه قرارداد دست اول